Kontakt

Kontakt

Das Flexowerk

WERNER KENKEL Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, woj. Wielkopolskie
ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie

+48 65 533 15 00 +48 65 533 17 00 info@wernerkenkel.com.pl

Das Offsetwerk

WERNER KENKEL Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, woj. Wielkopolskie
ul. Mórkowska 4
64-117 Krzycko Wielkie

+48 65 533 32 20 +48 65 533 32 23 info@wernerkenkel.com.pl

Werner Kenkel Bochnia

WERNER KENKEL BOCHNIA Sp. z o.o.

Bochnia, woj. Małopolskie
ul. Adolfa Mitery 7
32-700 Bochnia

+48 14 648 36 00 +48 14 648 36 01 sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl
Schreiben Sie uns

Schreiben Sie uns

Füllen Sie das Formular aus und wenden Sie sich direkt an die entsprechende Produktionsstätte.

    WERNER KENKEL Spółka z o.o.

    ul. Mórkowska 3, PL 64-117 Krzycko Wielkie tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00, REGON 410379491 NIP 697-18-65-579 Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000069862. Kapitał zakładowy wynosi 12.600.000,00 PLN

    WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.

    ul. A. Mitery 7, PL 32-700 Bochnia tel. +48 14 648 36 00, fax +48 14 648 36 01, REGON 122580589 NIP 868-19-59-959 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000466961. Kapitał zakładowy wynosi 391.656.000,00 zł