Unia Europejska

Unia Europejska

 

Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań e-commerce cechujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze konstrukcyjnym i funkcjonalnym wraz z nową proekologiczną technologią ich seryjnej produkcji”.

Celem projektu jest:

Opracowanie innowacyjnych w skali świata i przyjaznych dla użytkownika opakowań cechujących się:

 • wysoką aseptycznością
 • niską absorpcją wody
 • dużą odpornością na drgania pionowe
 • zwiększonym współczynnikiem wypełnienia
 • krótszym czasem rozpakowywania
 • brakiem wypełniaczy

wraz z nową proekologiczną technologią ich seryjnej produkcji o lepszej wydajności formowania, mniejszej ilości odpadów i niższym zużyciu energii elektrycznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 428 129 PLN
Wartość projektu: 12 528 253,75 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

 

 

 

 

                                                                   www.ncbr.gov.pl

 

Werner Kenkel Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:
„INNOWACYJNE METODY OPRACOWYWANIA KONSTRUKCJI OPAKOWANIOWYCH I WYTWARZANIA USZLACHETNIONYCH OPAKOWAŃ UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH TEKTURY WRAZ Z WPROWADZENIEM NOWOCZESNYCH, EKOLOGICZNYCH ALTERNATYW MATERIAŁOWYCH ORAZ AUTORSKICH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYŚLE OPAKOWANIOWYM” w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-0060/20-00 zawarta w dniu 07.09.2020 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest:

 • Uzyskanie nowatorskiego systemu opracowywania konstrukcji opakowaniowych wraz z autorskim urządzeniem wspomagającym procesy projektowania opakowań;
 • Uzyskanie nowych właściwości technicznych tektury i procesów wytwarzania uszlachetnionych opakowań;
 • Zastąpienie wybranych materiałów ekologicznymi alternatywami wraz z opracowaniem nowatorskiego urządzenia klejąco- drukującego.

Rezultatem projektu będzie zarówno nowy proces (innowacja procesowa- wprowadzenie znacząco ulepszonych metod produkcji), jak i produkty (innowacje produktowe) w postaci opakowań, tektury i produktów z tektury (systemy opakowaniowe, POS- Point of Sale jak stendy, ekspozytory, displaye) o wyższych parametrach użytkowych. Rezultaty prac B+R projektu będą stanowiły nowość w skali Polski i rynków zagranicznych. Projekt wpisuje się w proekologiczny trend zmierzający do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, przy uzyskaniu równocześnie wysokich parametrów wytrzymałościowych produktów.

Wartość projektu: 18 731 189,52 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 9 675 031,70 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 

 

Werner Kenkel Bochnia Spółka z o.o. realizuje projekt nr POIS. 01.06.01-00-0037/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:
„BUDOWA UKŁADU KOGENERACJI O MOCY 1,2 MW Z ZAKŁADZIE WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z O.O.”
w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6 promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Umowa Nr: POIS. 01.06.01-00-0037/16-00 zwarta w dniu 17.08.2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie projektu na poziomie 44% wydatków kwalifikowanych.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, składającej się z

 1. generatora prądu z silnikiem gazowym tłokowym o mocy całkowitej 2518kW, w tym mocy
  elektrycznej 1200kW
 2. kotła parowego z 4 ciągiem spalania (będącym w dyspozycji Wnioskodawcy)
 3. chillera absorpcyjnego wody lodowej z wydajnością chłodzenia 450kW
 4. Kwota wydatków kwalifikowanych: 4 250 000,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu: 1 870 000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie POIS.01.06.01-00-0037/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

 

 

 

Werner Kenkel Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:
„BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ WPŁYWU TECHNIK DRUKOWANIA NA JAKOŚĆ NADRUKU I WŁASNOŚCI UŻYTKOWE TEKTUR W CELU OPRACOWANIA NOWYCH KOMPOZYCJI ARKUSZY TEKTURY ORAZ NOWYCH OPAKOWAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH ZWIĘKSZENIE EKOLOGICZNOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI ORAZ TRWAŁOŚCI OPAKOWAŃ”
w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-1306/15-00 zawarta w dniu 18.05.2016r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych kompozycji arkuszy tektury oraz nowych opakowań w oparciu o innowacyjne kompozycje uszlachetnione wysokojakościowym nadrukiem, którego dobór będzie rezultatem projektu badawczego przy ścisłej współpracy z jednostką naukową, tj. Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

Podstawowym celem zaplanowanych do przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych jest rozwiązanie minimum trzech złożonych problemów naukowo-technicznych:

Konstrukcja: nowe rozwiązania konstrukcyjne opakowań oparte na bazie własnych wynalazków

Obniżenie zużycia surowca: innowacyjne kompozycje tektury, praca nad „odchudzeniem” istniejących kompozycji

Proces druku: badanie wpływu techniki drukowania na jakość nadruku