Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Informacja za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej Werner Kenkel Sp. z o.o., NIP: 697-18-65-579, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Werner Kenkel Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Informacja o realizacji strategii podatkowej Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o., NIP: 868-19-59-959, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

 

Informacja za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej Werner Kenkel Sp. z o.o., NIP: 697-18-65-579, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Werner Kenkel Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Informacja o realizacji strategii podatkowej Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o., NIP: 868-19-59-959, za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020