Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność Społeczna

Czym jest dla nas odpowiedzialność społeczna?

Zaangażowanie społeczne jest dowodem naszego długoterminowego, odpowiedzialnego myślenia, a jednocześnie elementem budującym wizerunek Grupy Werner Kenkel. Jesteśmy dla społeczności lokalnej, z której wyrastamy i którą tworzymy.

Stajemy się w ten sposób firmą zapewniającą stabilizację, bezpieczeństwo socjalne oraz dającą poczucie dumy, nie tylko naszym pracownikom, ale również ich rodzinom i szerzej całemu regionowi, w którym działamy.

Mamy wiele konkretnych przykładów realizacji tej idei. W dbałości o lokalne społeczeństwa wychodzimy z założenia, że nawet najmniejszy gest może uczynić wielką zmianę w życiu człowieka. Początek takiego myślenia dał Werner Kenkel – założyciel firmy, a jego synowie Adam i Damian od tamtej pory kontynuują dzieło ojca.

 

Nasze prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

Jesteśmy Firmą odpowiedzialną za środowisko naturalne i uwzględniamy to już na etapie planowania naszego rozwoju – oznacza to, że musimy wszyscy znać wpływ naszych działań na środowisko i poszukiwać sposobów, które go ograniczą lub wyeliminują.
Wdrażamy i stosujemy nowoczesne technologie o minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Nasze prewencyjne podejście do środowiska realizowane jest między innymi przez:​​​​​

  • Promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
  • Produkcję własnego prądu, odzyskiwanie energii cieplnej (kogeneracja),
  • Modernizację produkcji poprzez wykorzystywanie energo-oszczędnych maszyn i urządzeń,
  • Ograniczanie emisji hałasu,
  • Segregację i recykling odpadów produkcyjnych,
  • Podczyszczanie ścieków produkcyjnych.