Fundacja Jesteśmy Więc Pomagamy

Fundacja Jesteśmy Więc Pomagamy

Wspieramy od 2005 roku

Głównym powodem powołania Fundacji „JESTEŚMY – WIĘC POMAGAMY” było zapewnienie ciągłości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach , którego założycielem był Werner Kenkel. Fundacja prężnie działa od 13 lipca 2005 roku. Od tamtej pory oprócz wsparcia ŚDS, Fundacja niesie wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności w zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji i opieki medycznej.

Fundacja współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszakowicach dla lepszego rozpoznania i oceny poszczególnych przypadków, gdzie niesienie pomocy jest niezbędne. Z roku na rok poszerza się zakres działania. Fundacja dysponuje środkami finansowymi, które pochodzą głównie od fundatorów, czyli z budżetu Gminy Włoszakowice oraz Firmy Werner Kenkel.