Środowiskowy Dom Samopomocy Włoszakowice

Środowiskowy Dom Samopomocy Włoszakowice

Wspieramy od 2005 roku

​​​​​​​​​​​​​​Założyciel Firmy – Werner Kenkel od zawsze nosił z zamiarem stworzenia bezpiecznego miejsca dla osób potrzebujących z pośród lokalnej społeczności. W jego głowie rodziło się wiele pomysłów i wizji, z których ostatecznie 1 września 2005 roku w budynku przy Placu 21 października rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach. Po śmierci Wernera Środowiskowy Dom Samopomocy przyjął jego imię, a synowie Adam i Damian od tamtej pory kontynuują dzieło ojca. Firma Werner Kenekl nieprzerwanie od samego początku istnienia ŚDS wspiera ośrodek finansowo poprzez Fundację JESTEŚMY – WIĘC POMAGAMY.

Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach jest placówką pobytu dziennego
– zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
Z terapii zajęciowej w ŚDS może korzystać 30 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Jaki jest cel działalności?

Kompensowanie niepełnosprawności poprzez zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne obejmujące:

  • treningi w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • rozszerzanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
  • stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,
  • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
  • wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
  • integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.
    ​​​​​​

Pierwszoplanową formą pracy w ŚDS jest terapia zajęciowa, która prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i planem pracy. W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne, rękodzielnicze, informatyczne, komunikacji społecznej, które odbywają się w wyposażonych tematycznie pracowniach.

 

Odwiedź stronę ŚDS Włoszakowice