JESTEŚMY WSPÓŁZALEŻNI!

JESTEŚMY WSPÓŁZALEŻNI!

W ostatnim czasie wybrzmiewa w naszej firmie hasło „WSPÓŁZALEŻNOŚĆ”. Jak ją rozumiemy:

„Współzależność rozumiemy jako wspólną odpowiedzialność za rozwój firmy, wynikającą ze świadomości, że każdy z pracowników, poprzez swój stosunek do pracy i ludzi w firmie, oddziałuje na pracę innych. W ten sposób ma realny wpływ na współpracę między działami i realizację wspólnych celów”

Dlaczego podejmujemy ten WAŻNY TEMAT?
​​​​​​​Ponieważ obecna sytuacja na rynku oraz na świecie jest dynamiczna i nieprzewidywalna.

Jak zminimalizować jej negatywne wpływy?
Jak wielką, jako Grupa mamy moc?
Jak ją mądrze wykorzystujemy?

Jak WSPOŁZALEŻNOŚĆ wpływa na nasza przewagę konkurencyjną?

O tym wszystkim w materiałach poniżej:

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym podczas spotkania Prezes Adam Kenkel, Wiceprezes Damian Kenkel oraz Doradca Zarządu Roman Wieczorek, rozmawiają o Współzależności. 

Jak współzależność przejawia się w naszych codziennych zadaniach? 

Po raz pierwszy w prawie 3-letniej historii wydawania naszego Magazynu Pracowników Werner Kenkel „Na Fali” oddaliśmy w ręce naszych pracowników wydanie specjalne!  
Specjalne? Tak! 
Specjalne dlatego, że w całości jest poświęcone jednemu, dość szerokiemu, ale jakże ważnemu pojęciu – naszej wzajemnej WSPÓŁZALEŻNOŚCI. W całym obszernym numerze opisujemy, wyjaśniamy, dyskutujemy na temat tego, jak bardzo jesteśmy od siebie WSPÓŁZALEŻNI.