ADAM KENKEL PREZESEM FIRMY WERNER KENKEL

ADAM KENKEL PREZESEM FIRMY WERNER KENKEL

Z końcem stycznia 2021 roku Pani Prezes Halina Florek zakończyła swoją zawodową karierę przechodząc na emeryturę.
Funkcję Prezesa Firmy Werner Kenkel objął Adam Kenkel.   

Firma Werner Kenkel to firma rodzinna z długą bo już 42- letnią tradycją. Stale się rozwija i znajduje się w zaszczytnym gronie najlepiej prosperujących przedsiębiorstw w kraju. Dotychczasowa Prezes wspólnie z właścicielami – Adamem i Damianem Kenkel, przy ogromnym zaufaniu, relacjach opartych na wartościach, wypracowali demokratyczny system zarządzania, który przekłada się na  sukcesy Firmy.  Po odejściu Pani Prezes na emeryturę z końcem stycznia  funkcję Prezesa objął starszy z braci – Adam Kenkel.

foto. Wojciech Robakowski

Przejdź do historii Firmy  Werner Kenkel.