Fabryka Przyszłości Edycja 2022

Fabryka Przyszłości Edycja 2022

Znamy Laureatów Konkursu Fabryka Przyszłości Edycja 2022

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – organizator Konkursu Fabryka Przyszłości ogłosiła listę Laureatów Edycji 2022. Pięć zakładów produkcyjnych otrzymało tytuł Fabryki Przyszłości, siedem zostało wyróżnionych w pięciu kategoriach konkursowych.

Zarówno Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego jak i Werner Kenkel Bochnia otrzymały wyróżnienie w kategoriach:

  •  Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta
  •  Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuch wartości

W tegorocznej edycji do udziału w Konkursie zgłosiło się 29 fabryk. Konkurs obejmuje siedem kategorii konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku fabryk przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA): Zaawansowane Technologie Produkcyjne, Fabryka Cyfrowa, Fabryka Ekologiczna, Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta, Organizacja skupiona na człowieku, Inteligentna produkcja, Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

W ramach etapu wizyt ewaluacyjnych zespoły niezależnych ekspertów odwiedziły 16 zakładów produkcyjnych przeprowadzając ocenę w obszarze zgłaszanych przez fabryki Kategorii Konkursowych.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także patronatem instytucjonalnym przez EIT Manufacturing, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundację Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

Lista Laureatów Edycji 2022  został opublikowana na stronie.

Konkurs Fabryka Przyszłości organizowany jest przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości od 2021 roku. W pierwszej edycji wyróżniono siedem zakładów produkcyjnych w pięciu Kategoriach Konkursowych. W ramach konkursu nagradzane są fabryki z sukcesem wdrażające innowacyjne rozwiązania w obszarach transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej.

Platforma Przemysłu Przyszłości  (FPPP) powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomagamy:

  • procesy transformacji cyfrowej,
  • wdrażanie cyfrowych produktów i usług,
  • wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Skład Rady Programowej: prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zastępca dyrektor Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości, zastępca dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, członek rady FPPP, członkowie zarządów i rad firm takich jak ASTOR, Siemens czy ABM Greiffenberger Polska. Przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dyrektor Biura Rozwoju Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu, dyrektor Departamentu Komercjalizacji Instytutu Łukasiewicza-PIAP, wicedyrektor działu ds. Przemysłu 4.0 Krakowskiego Parku Technologicznego, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dyrektor Bydgoskiego Klastra Przemysłowa Dolina Narzędziowa.