JESTEŚMY – WIĘC POMAGAMY

JESTEŚMY – WIĘC POMAGAMY

Trwa okres rozliczania PITów dlatego przypominamy, że każdy może wesprzeć podopiecznych Fundacji
„JESTEŚMY – WIĘC POMAGAMY”
przekazując 1% podatku

Fundacja „Jesteśmy – Więc Pomagamy” działa od 2005 roku, a jej misją
jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności
w zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji i opieki medycznej.

Fundacja współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
we Włoszakowicach dla lepszego rozpoznania i oceny poszczególnych
przypadków, gdzie niesienie pomocy jest niezbędne. Z roku na rok poszerza się
zakres działania. Fundacja dysponuje środkami finansowymi, które pochodzą głównie od fundatorów, czyli

z budżetu Gminy Włoszakowice oraz Firmy Werner Kenkel.

Część dochodów stanowią także wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego przy rozliczeniach rocznych PIT.

Fundacja

JESTEŚMY WIĘC POMAGAMY

KRS 0000237816