LUFA x WERNER KENKEL

LUFA x WERNER KENKEL

To już oficjalne! Z wielką dumą ogłaszamy, że dzisiaj podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta Leszna i tym samym potwierdziliśmy nasz udział w tegorocznym Leszczyńskim Ulicznym Festiwalu Artystycznym (LUFA)!

Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli: prezydent miasta Leszna, Grzegorz Rusiecki, Izabela Wojciechowska i Katarzyna Plewka – Chyżyńska z Wydziału Rozwoju Miasta. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządu naszej firmy, prezes Adam Kenkel, wiceprezes Damian Kenkel, dyrektor handlowy Rafał Grochowczak oraz Żaneta Waleńska z działu marketingu.

Nasze wspólne zaangażowanie podkreśliło znaczenie tego partnerstwa dla rozwoju lokalnej społeczności oraz wzbogacania życia mieszkańców Leszna. Wspieranie LUFy wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, której celem jest promowanie lokalnej kultury, sztuki i edukacji. Wierzymy, że inwestowanie w takie inicjatywy przyczynia się do budowania silnych więzi społecznych i wzbogaca życie mieszkańców. Nasze zaangażowanie w organizację LUFy to nie tylko wsparcie finansowe, ale także wyraz naszego zaangażowania w rozwój i integrację lokalnej społeczności.

LUFA to wielowymiarowe wydarzenie kulturalne odbywające się na ulicach Leszna. Skupia się na muzyce, tańcu, sztuce i teatrze, oferując także warsztaty dla dzieci. Festiwal ma na celu wzbudzenie radości i chwilowego oderwania od codzienności, tworząc przestrzeń do wspólnego, kreatywnego działania i tworzenia.

W tym roku festiwal odbędzie się w terminie: 30.08 – 01.09.2024 r.


Jedną z naszych wartości jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ, co oznacza, że:

Mamy poczucie obowiązku, jesteśmy rzetelni, solidnie podchodzimy do wszystkich swoich działań oraz efektów naszej pracy. To postawa wobec współpracowników, społeczności i środowiska, w którym żyjemy oraz pracujemy.