Spieszymy z pomocą

Spieszymy z pomocą

Nasza firma zawsze stara się pomagać innym. W tym trudnym czasie nie zapominamy również o wszystkich tych, którzy „walczą na pierwszym froncie”.

Ostatnie miesiące to jeszcze większe zaangażowanie całej Grupy Werner Kenkel, nie tylko w zadbanie o bezpieczeństwo pracowników, ale również w pomoc innym placówkom i ośrodkom, które znalazły się w pilnej potrzebie w związku z kryzysem. Dzięki szybkim decyzjom Zarządu wsparliśmy w tym okresie kilkadziesiąt takich instytucji przekazując przede wszystkim środki bezpieczeństwa, sprzęt medyczny oraz wsparcie finansowe. Nasz dział R&D w ekspresowym tempie zaprojektował własną konstrukcję przyłbic ochronnych, które natychmiast zaczęliśmy produkować na szeroka skalę. Ponad 1500  przyłbic ochronnych przekazaliśmy w formie darowizny.